Hakkında

Antrenörlük Eğitimi Bölümünün kontenjan sayısı normal öğretim 60 ve ikinci öğretim için ise 60 olmak üzere toplam 120 kişi ile sınırlı olup, öğretim dili Türkçedir. Hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.Antrenörlük Eğitimi Bölümü lisans programının amacı; öğrencilere spor ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler kazandırmaktır. Bu programda öğrenciler genel olarak temel sportif beceriler, spor dallarına özel bilgiler, spor bilimleri ile ilgili araştırma teknikleri ve spor bilimleri konularında bilgi ve becerilerle donatılmaktadır. Antrenörlük Eğitimi lisans programı; spor kulüpleri, eğitim kurumları, sağlık ve sosyal hizmet kurumları gibi çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu uzmanlık yeterliklerini kazanmış bireyler yetiştirmektedir. Antrenörlük Eğitmi Programı; bilimsel yeterlilikleri kazandırmanın yanında, çevresine karşı duyarlı, çözüm üretebilecek ve hizmet verebilecek antrenörler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program, antrenör adaylarının kendisini sürekli geliştiren, evrensel ilkelere ve meslek etiğine bağlı, örnek olma sorumluluğunu taşıyacak bireyler olmalarını sağlayacak şekilde planlanmıştır. Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı eğitim ve hizmet amaçlı kullanılmak üzere ter türlü donanımı olan spor tesislerine sahiptir. Bu tesislerde öğrenciler, spor dalları ile ilgili uygulamalarını yürütmekte ve bazı derslerini tesisler içerisinde görsel ve uygulamalı bir biçimde gerçekleştirmektedirler. Programdaki bazı dersler ve uygulamalar aracılığıyla öğrencilerin alanla ilgili bilgi ve beceri gelişimleri yanında kişisel gelişimleri de desteklenmektedir.