Genel Bilgi

GENEL BİLGİ

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, okullarda Beden Eğitimi ve Spor derslerini yürütecek pedagojik formasyon sahibi beden eğitimi öğretmenleri yetiştirmenin yanında; hayatın her döneminden, farklı özelliklere sahip bireylere çeşitli hareket becerilerini, spor dallarını, spora özgü öğretim yöntemleriyle öğreterek, onların bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özelliklerine katkı sağlayacak yetkinlikte insanı ve insan sevgisini temel almış spor eğitimcileri yetiştirmeyi hedeflemektedir.