Hakkında

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünün kontenjan sayısı birinci sınıf 60 ve ikinci sınıf  60 olmak üzere toplam 120 kişi ile sınırlı olup, öğretim dili Türkçedir. Hazırlık sınıfı bulunmamaktadır