Misyon & Vizyon

Misyon :
İnsan anatomisi, fizyolojisi ve psikolojisi hakkında bilgi sahibi, insanların serbest zamanlarında kendilerini yenilemesinde ve iş verimliliklerini artırmasında yeni bilgi, ihtiyaçları takip edebilen, günün ihtiyaçlarına ayak uydurup takım çalışmasına uyum sağlayabilen, yetenekli, üretken, genelde tüm spor branşlarında özelde ise en az bir branşta teorik ve pratik bilgiye sahip elemanlar yetiştirmek.

Vizyon:

Rekreasyon etkinliklerinin planlanması ve sunulmasında en elverişli ortamı sağlamak.Rekreatif etkinlik kavramını ulusal ve uluslararası düzeyde uygulayabilir nitelikleri kazandırmak. Değişen çevre şartlarında amacına motive olabilen bireyler yetiştirmek.