Hakkında

Rekreasyon kelime anlamı olarak yenilenme anlamı taşımaktadır. Rekreasyon bölümünün asıl amacı ise boş zaman organizasyonlarını planlayan ve organize eden kişileri yetiştirmektir. Rekreasyonun toplumun zorunlu olarak yaptığı monoton işlerden arta kalan zamanlarını insanları rahatlatmak için organize edilen aktive tamamıdır. Toplumun kültürünün ve ahlaki gelişimi çoğunlukla boş zaman kullanımı ile bağımlıdır. Rekreasyon boş zaman diliminde yapılır. Bu tür organizasyonlara kişiler gönüllü olarak katılır. Rekreasyon toplumun kültürel ve ahlaki değerlerine katkı sağlar. Rekreasyon Bölümünün temel amacı rekreasyon bilgisi, yöneticilik ve eğitim açısından toplumu geliştirecek ve bireylerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek alan ve organizasyon oluşturmaktır.

Rekreasyon programının amacı etik kurallara önem veren, -Rekreasyon, zaman ve serbest zaman kavramlarının anlam ve özelliklerini bilen, -Rekreasyonun temel işlevi olan günlük hayata adaptasyon, yaşam kalitesi, serbest zaman doyumu ve wellness seviyesini yükseltme konularında yeterli beceriye sahip olan, Rekreasyon ile diğer alanların ilişkisini ve yararlarını anlayabilen, Rekreasyonun multidisipliner yapısına uygun olarak çalışabilen, Serbest zaman için rekreasyon programları hazırlayabilen, Yaş gruplarına göre yaratıcı etkinlik programları planlayabilen, Rekreasyon liderliği ve yöneticiliğinin önemini kavramış, Her yaş grubuna liderlik yapabilen, Hizmet verdiği grubun sağlığını ve güvenliğini korumayı bilen, Rekreasyon yönetimi konusunda bilgi, beceri ve donanıma sahip olan, Aktif yaşamı ilke edinmiş, İlgili olduğu rekreasyon dalında dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilen, Araştırmacı özelliği ile, üniversite ya da araştırma birimleri ile ortak çalışabilen, rekreasyon uzmanlarının daha ileriye gitmelerini sağlamada yönlendirici olmaktır.