Misyon & Vizyon

Misyon:

Yüksekokulumuz, beden eğitim ve spor alanında yetişmiş insan kaynaklarını temine çalışırken aynı zamanda Ülkemizin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Spor Uzmanı, Antrenör, Spor Yöneticisi yetiştirerek bu alandaki ihtiyacına cevap verilmesine katkıda bulunmaktadır.

Kurumumuzun amacı; bu alanlarda ülkesine ve milletine faydalı, üretken, duyarlı, sorumluluk sahibi, öğrendiklerini öğretebilen ve bunları her alanda ve her koşulda uygulayabilen, kendini mesleğe adamış, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kendisiyle ve çevresiyle barışık, ulusal ve evrensel değerlere saygılı, bilimsel ve sosyal alanlarda iyi donanımlı öğretmenler, yöneticiler ve antrenörler yetiştirmek, sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmektir.

Vizyon:

Yüksekokulumuz, eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile tercih edilen, takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite / sanayi / toplum işbirliğini sağlamada öncü, evrensel değerlere saygılı, kendini sürekli geliştiren, Atatürk ilkelerine bağlı, kanun ve yönetmeliklere uyan, bilimin evrenselliğine inanan, yenilikçi bir okul olmaktır.